Archiwum Priorytet 4

Aktualne dokumenty, ważne do 21 czerwca 2018 r.

1. Formularz wniosku o dofinansowanie

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

3. Biznes Plan uproszczony

4. Wzór umowy o dofinansowanie

5. Załącznik  nr. 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji

6. Załącznik nr. 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki

7. Załącznik nr. 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki

8. Załącznik nr. 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych

9. Formularz wniosku o płatność

10. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność