Archiwum Priorytet 4 – działanie 4.4

Aktualne dokumenty ważne od 22 czerwca 2018 r.

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 3. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie
 4. Wzór umowy o dofinansowanie 2018
 5. Załącznik 1 – zestawienie finansowo rzeczowe
 6. Załącznik 2 – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych
 7. Załącznik 3 – harmonogram wypłaty zaliczki
 8. Załącznik 4 – wniosek o wypłatę zaliczki
 9. Formularz wniosku o płatność
 10. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
 11. Klauzule RODO do wniosku o płatność

Dokumenty ważne do 21 czerwca 2018 r.

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 3. Wzór umowy o dofinansowanie 2018
 4. Załącznik 1 – zestawienie finansowo rzeczowe
 5. Załącznik 2 – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych
 6. Załącznik 3 – harmonogram wypłaty zaliczki
 7. Załącznik 4 – wniosek o wypłatę zaliczki
 8. Formularz wniosku o płatność
 9. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność