Archiwum Priorytet 4 – działanie 4.4.

Archiwalne dokumenty ważne w 2017 roku

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 3. Wzór umowy o dofinansowanie
 4. Załącznik 1A do umowy o dofinansowanie
 5. Załącznik 1B do umowy o dofinansowanie
 6. Załącznik 2 do umowy o dofinansowanie
 7. Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie
 8. Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – hamonogram wypłaty zaliczki
 9. Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek o wypłatę zaliczki
 10. Formularz wniosku o płatność
 11. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność