Archiwum Priorytet 4 – działanie 4.3

Dokumenty aktualne do 21 czerwca 2018 r.

  1. Formularz wniosku o dofinansowanie
  2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
  3. Formularz wniosku o płatność
  4. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność
  5. Umowa o dofinansowanie w ramach współpracy
  6. Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
  7. Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki
  8. Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki
  9. Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych i promocyjnych