Archiwum Priorytet 4

Dokumenty ważne do 28 maja 2017 r.

  1. Formularz wniosku o dofinansowanie
  2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
  3. Biznes Plan uproszczony
  4. Wzór umowy o dofinansowanie
  5. Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo finansowe
  6. Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram zaliczki
  7. Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek o wypłatę zaliczki
  8. Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych i promocyjnych
  9. Formularz wniosku o płatność
  10. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność