Archiwum – nieaktualne wzory sprawozdań z operacji PO RYBY 2014-2020

Wzory sprawozdań z realizacji operacji w ramach PO RYBY 2014-2020, obowiązujące do dnia 04.07.2017 r.

Działanie – Koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze

Działanie 1.6 – Trwałe zaprzestanie działalności połowowej

Działanie 1.10 – Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej

Działanie 3.1 – Kontrola i egzekwowanie

Działanie 3.2 – Gromadzenie danych

Działanie 5.3 – Środki dotyczące obrotu

Instrukcja dla beneficjenta – Priorytety