Ambasador Republiki Argentyny z wizytą w MGMiŻŚ

Anna Moskwa, podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej spotkała się z Patricią Beatriz Salas – ambasador Republiki Argentyny w Polsce.

Tematem spotkania było omówienie głównych założeń przygotowywanego porozumienia o współpracy (memorandum of understanding) pomiędzy Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwem Transportu Republiki Argentyńskiej.

Ponadto podczas spotkania zostały omówione kwestie potencjalnych wspólnych projektów w obszarze przemysłu stoczniowego. Obie strony zadeklarowały również chęć rozwoju bilateralnych relacji handlowych oraz współpracy w dziedzinie gospodarki morskiej i transportu morskiego, w tym intensyfikacji współpracy pomiędzy polskimi i argentyńskimi portami oraz instytucjami wspomnianego sektora. Podczas spotkania poruszono także kwestie nawiązania współpracy w sektorze rybołówstwa i przetwórstwa rybnego oraz edukacji morskiej i kształcenia na polskich uczelniach morskich.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ