Aktualności

Wizualizacja promu ro-pax

Uroczystość położenia stępki pod prom dla PŻB już jutro

W piątek o godz. 10:00 na pochylni Wulkan w Szczecinie odbędzie się uroczyste położenie stępki pod nowy prom ro-pax dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. W uroczystości wezmą udział: Mateusz Morawiecki – wicepremier, minister rozwoju i  finansów, Joachim Brudziński – marszałek sejmu, Marek Gróbarczyk – minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz Paweł Mucha – sekretarz stanu […]

Ryki. Kolejne spotkanie szefa resortu z hodowcami karpia

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej odbył kolejne spotkanie konsultacyjne ze środowiskiem hodowców karpia. Tym razem dyskutowano o alokacji  pieniędzy przeznaczonych na rekompensaty wodnośrodowiskowe w otoczeniu stawów karpiowych w Rykach. Pan minister miał okazję zobaczyć, co hodowcy Marianowi Rapacewiczowi udało się osiągnąć na zaniedbanym obiekcie hodowlanym, dzięki ciężkiej pracy i pieniądzom pozyskanym z […]

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o rybołówstwie morskim.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o rybołówstwie morskim.Nowe przepisy zakładają m.in. zniesienie możliwości przekazywania indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami i rezygnację z kwot zbiorczych. Najważniejszą zmianą, jaką wprowadza ustawa jest zniesienie możliwości przekazywania indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich. Nowe regulacje zostały wprowadzone by stworzyć barierę  uniemożliwiającą sprzedaż indywidualnych kwot połowowych. W zapisach ustawy […]

Na zdjęciu od lewej: wiceminister Anna Moskwa, Katarzyna Krzywda, dyrektor Departamentu Gospodarki Morskiej w MGMiŻŚ

Warszawa. Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej RP

W siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, któremu przewodniczyła Anna Moskwa, podsekretarz stanu w resorcie.   Głównym tematem posiedzenia była prezentacja wstępnej wersji projektu – planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000. Uczestnicy otrzymali informacje na temat działań podejmowanych przez […]

Powołano Konwent Akademii Morskiej w Gdyni

Marek Gróbarczyk – minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej,  wziął udział w powołaniu Konwentu Akademii Morskiej w Gdyni. Powołanie Konwentu jest  nawiązaniem do misji Uczelni i zawartych w niej priorytetów, którymi są m.in.: ugruntowanie pozycji Uczelni jako czołowego międzynarodowego ośrodka akademickiego w zakresie kształcenia i badań naukowych na potrzeby gospodarki morskiej, miasta i regionu, jak […]