Zdjęcie członków spotkaniaIndonezja delegacja marzec2 m

21 marca dyrektorzy departamentów: Współpracy Międzynarodowej, Edukacji Morskiej, Gospodarki Morskiej oraz Rybołówstwa, ministerstwa gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej spotkali się z delegacją senatorów Republiki Indonezji, którzy reprezentowali różne regiony swojego kraju.

Celem spotkania było przedstawienie przybyłym gościom informacji o szkolnictwie wyższym w sektorze morskim, rybołówstwie i przetwórstwie ryb. Dowiedzieli się także funkcjonowaniu polskich portów i stoczni. Strona polska wskazała w jakich obszarach istnieje możliwość pogłębienia dwustronnej współpracy.

Senatorzy z zadowoleniem przyjęli propozycje nawiązania współpracy we wszystkich omówionych obszarach. Są to zagadnienia priorytetowe także dla ich rządu. Przedstawiciele byli zainteresowani nawiązaniem współpracy z portami oraz stoczniami, zainteresowaniem inwestorów oraz wykonawców do wybudowania infrastruktury portowej poszczególnych regionach swojego kraju. Indonezyjczycy wyrazili chęć wyszkolenia przyszłych marynarzy w Polsce.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ