W najbliższy poniedziałek (6 marca) Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisze akt ratyfikacyjny „Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym”(AGN). W wydarzeniu weźmie udział Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11.30 w Pałacu Prezydenckim.

Dla mediów

Obsługa medialna wyłącznie dla osób posiadających okresowe akredytacje prasowe oraz dla osób akredytowanych. Akredytacje przyjmowane są do 6 marca br. (poniedziałek) do godz. 9:00 na stronie: https://www.prezydent.pl/dla-mediow/akredytacje-online/porozumienie

Wejście akredytowanych dziennikarzy przez biuro przepustek Pałacu Prezydenckiego w godz. 11:00-11.15. Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 10:30.

Informacji dotyczących uroczystości udziela Zespół Obsługi Prezydenta w Biurze Szefa Gabinetu Prezydenta, Radosław Sosnowski tel.: 721 800 277.

O Porozumieniu AGN

Porozumienie AGN ma na celu rozwój międzynarodowego transportu na śródlądowych drogach wodnych w Europie. Sieć ujęta w Porozumieniu AGN podzielona jest na dziewięć głównych wodnych ciągów transportowych o długości ponad 27 tys. km, które łączą porty ponad 37 krajów europejskich.

We wrześniu ubiegłego roku rozpoczął się proces uzgodnień międzyresortowych w sprawie przystąpienia Polski do porozumienia AGN. W październiku Beata Szydło, szefowa rządu podpisując uchwałę na Radzie Ministrów, skierowała ją do Sejmu RP. 14 grudnia 2016r. Sejm RP dokument przyjął, następnie w styczniu 2017r zatwierdził go Senat. 23 stycznia 2017r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ratyfikacji Porozumienia AGN.

Porozumienie AGN zobowiązuje Polskę do dostosowania naszych głównych dróg wodnych do co najmniej IV klasy żeglowności. Klasy niższe nie uprawniają do korzystania ze środków TEN-T (transeuropejskie korytarze transportowe UE). Aby skorzystać z unijnych funduszy TEN-T, nasze główne drogi wodne muszą mieć parametry właśnie IV klasy żeglowności (głębokość tranzytowa na szlaku min. 2,5 m).

Porozumienie wskazuje również dziesięć lokalizacji portów śródlądowych o międzynarodowym znaczeniu: Świnoujście, Szczecin, Kostrzyn, Wrocław, Koźle, Gliwice, Gdańsk, Bydgoszcz, Warszawa, Elbląg.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ