Wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zaplanowane w dniu dzisiejszym jest odwołane z przyczyn technicznych.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ