Chiny wizyta ministraMG1 mChiny wizyta ministraMG2 m

Chiny wizyta ministraMG4 mChiny wizyta ministraMG3 m

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej przebywa z oficjalną wizytą w Chińskiej Republice Ludowej.

Główny cel wizyty to spotkanie z Li Xiaopeng, ministrem transportu oraz He Jianzhongiem, wiceministrem w tym resorcie.

Tematem poruszanych rozmów było utworzenie w Polsce sekretariatu 16+1 ds. morskich. Liderzy podpisali memorandum potwierdzające utworzenie Sekretariatu przy Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Przedmiotem dyskusji przedstawicieli obu krajów były także propozycje działań wynikające z podpisanej w Gdańsku umowy o współpracy między portami morskimi oraz wymiana doświadczeń w żegludze śródlądowej. Rozmawiano o planach rozwoju transportu śródlądowego i kolejowego pomiędzy Europą i Azją oraz roli jaką Chiny przewidują dla Polski w inicjatywie „Jeden Pas i Jeden Szlak”.

„Jeden Pas i Jeden Szlak” to projekt ogłoszony przez prezydenta Chin Xi Jinpinga w 2013 r. Zakłada m.in. rozwój euroazjatyckich korytarzy transportowych. Koncepcja jest bezpośrednim nawiązaniem do starożytnego Jedwabnego Szlaku.

W program wizyty wpisano też spotkania ze środowiskami biznesowymi.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ