Agrifish GWitkowski m Agrifish posiedzenie m

Tematem dwudniowych obrad Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli są m.in. kwestie uprawnień do połowów na 2017 r. głównych stad ryb w wodach Unii i w niektórych wodach pozaunijnych oraz limity połowowe na przyszły rok dla Morza Czarnego.

W rozmowach uczestniczył m.in. Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Kraje członkowskie wyraziły zainteresowane połowami kraba śnieżnego wokół Svalbardu. Polska strona pozytywnie wyraziła się co do ustaleń kwot połowowych na 2017 dla makreli i śledzia oraz przyznania nowych możliwości połowowych dla kraba śnieżnego na Svalbardzie.

Ostatecznie Rada osiągnęła porozumienie  w sprawie rozporządzenia dotyczącego limitów połowowych na 2017 r. dla gatunków o największym znaczeniu handlowym. Chodzi o połowy w Atlantyku, w Morzu Północnym i na międzynarodowych łowiskach współeksploatowanych przez statki Unii Europejskiej.

Dzięki tej decyzji liczba stad ryb zarządzanych na poziomie maksymalnego podtrzymywalnego połowu wzrośnie w przyszłym roku do 44. Ponadto zostanie wzmocniona pozytywna tendencja odnosząca się do stad w bezpiecznych granicach biologicznych. Porozumienie przewiduje również wprowadzenie elastycznego podejścia do problemu gatunków dławiących w połowach wielogatunkowych. Rozporządzenie będzie obowiązywało od 1 stycznia 2017 r

Rada zaakceptowała propozycję Komisji Europejskiej, by całkowite dopuszczalne połowy (TAC) w 2017 r. pozostały na takim samym poziomie jak w 2016 r. Oznacza to, że bułgarscy i rumuńscy rybacy będą mogli odłowić maksymalnie 11 475 ton szprota oraz 86,4 tony turbota.

Podstawą porozumienia są najlepsze dostępne opinie naukowe oraz zasady zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ