Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej uczestniczył w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Transportu Telekomunikacji i Energii (TTE) w Brukseli.

Jednym z głównych tematów rozmów był tzw. „pakiet bezpieczeństwa statków pasażerskich”. Uczestnicy zajmowali się dyrektywą w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa jednostek pasażerskich, uproszczonym systemem inspekcji promów typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich wykonujących regularne rejsy. Wysłuchali również informacji o etapie prac nad projektem dyrektywy regulującej rejestrację osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich UE lub z portów tych państw.

Posiedzenie było też okazją do podsumowania 39. Zgromadzenia ICAO (Montreal, 27 września – 7 października 2016 r.) oraz przedstawienia zmian w Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

Biuro Prasowe MGMiŻŚ