Zdjęcie przedstawia członków komitetuNa zdjęciu od lewej: Monika Niemiec-Butryn, dyrektor departamentu żeglugi śródlądowej, Jerzy Materna, który przemawia, Przemysław Daca, wicedyrektor departamentu żeglugi śródlądowej

Jerzy Materna, sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, przewodniczył pierwszemu posiedzeniu Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych.

- Cieszę się, że realizując plany resortu możemy współpracować z przedstawicielami różnych środowisk zainteresowanych rozwojem żeglugi śródlądowej – powiedział Jerzy Materna.

Wiceminister podkreślił, że ważnym krokiem realizacji celów będzie przyjęcie przez Polskę Porozumienia AGN. Dokument obecnie procedowany jest w Sejmie, a jego ratyfikację planuje się do końca bieżącego roku.


Członkowie spotkania


W spotkaniu wzięli udział członkowie Komitetu oraz grupy roboczej.

W skład Komitetu wchodzą: wiceministrowie środowiska, rozwoju, energii oraz infrastruktury i budownictwa, przedstawiciele zarządów województw nadodrzańskich i nadwiślańskich, prezesi zarządów portów morskich, szefowie firm sektora transportowego i logistycznego, członkowie zarządów największych firm energetycznych, przedstawiciel sektora pozarządowego.

Grupa robocza i regulamin


Podczas spotkania przyjęto regulamin oraz powołano grupę roboczą Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z działaniami resortu związanymi z przywróceniem żeglowności na śródlądowych drogach wodnych. Poznali także wyniki inwentaryzacji części składowych śródlądowych dróg wodnych.

Spotkanie grupy roboczej Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych planowane jest w styczniu przyszłego roku.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ