Krynica Morska spotkanie mieszkancy mKrynica Morska spotkanie prezydium m

Jesteśmy na etapie wyłaniania wykonawcy dokumentacji, studium wykonalności oraz raportu oddziaływania na środowisko – podkreślał Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w Krynicy Morskiej podczas spotkania z mieszkańcami rozwiewając narosłe mity wokół budowy kanału i dementując nieprawdziwe informacje rozpowszechniane w mediach.

– Nie zapadły żadne decyzje dotyczące lokalizacji. Dopiero po wykonaniu dodatkowych badań i przygotowaniu wspomnianego raportu i ewentualnych rozwiązań kompensacyjnych zdecydujemy, która z rozważanych lokalizacji będzie najkorzystniejsza i najmniej oddziaływująca na środowisko. To spotkanie na wstępnym etapie przygotowywania inwestycji jest niezwykle ważne, bo państwa głosy i sugestie są dla nas bardzo istotne.

Minister poinformował, iż jest w stałym kontakcie z unijnym komisarzem Karmenu Vellą, odpowiedzialnym m.in. za środowisko. Grupa robocza resortu i KE na bieżąco wymienia między sobą informacje. Zgodnie z ustaleniami opinię w sprawie budowy kanału żeglugowego Komisja Europejska wyda po otrzymaniu od polskiej strony raportu oddziaływania na środowisko wraz z rozwiązaniami kompensującymi ewentualną ingerencję w przyrodę.

Szef resortu akcentował znaczenie budowy kanału żeglugowego ze względu na bezpieczeństwa kraju i ochronę wschodniej granicy Unii Europejskiej. Przypomniał o tegorocznych ćwiczeniach wojsk NATO na Zalewie Wiślanym związanych z zagrożeniami w tym obszarze Europy płynące ze strony Federacji Rosyjskiej.

Mieszkańcy Krynicy mówili o swoich obawach dotyczących ochrony środowiska, plaż, czy paraliżu drogowego w okresie budowy kanału żeglugowego. Podkreślali, iż to miejscowość turystyczna, i dodatkowe utrudnienia w sezonie mogą zniechęcić turystów do odwiedzania Mierzei, zagrozić ich biznesom. Kryniczanie w związku z budową kanału liczą na modernizację dróg i mostów. Padały pomysły budowy mola, stworzenia specjalnej strefy czy modernizacji portu jachtowego.

Marek Gróbarczyk zadeklarował wsparcie resortu w obszarze podległym ministerstwu. - Oczekuję jednak od samorządu konkretnych propozycji - dodał. Obecni na spotkaniu dyrektorzy olsztyńskiego i gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapewniali, iż zadbają o to, by organizacja ruchu w okresie realizacji inwestycji była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców Krynicy. Mieszkańców uspokajała też Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, wicedyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni (inwestor) tłumacząc, iż nie będzie blokady dojazdu do Krynicy w trakcie budowy ponieważ w pierwszej kolejności zakłada się budowę mostów zwodzonych. Zapewniają ciągły ruch.

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej zapowiedział kolejne rozmowy z mieszkańcami Krynicy Morskiej. A oczekiwania związane z modernizacją dróg i mostów będą oni mogli zgłosić na spotkaniu z przedstawicielami kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Planowane jest w najbliższym czasie.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ