Przedstawiciele MGMiŻŚ na spotkaniuSpotkanie z ekologami1 m

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej spotkał się z przedstawicielami pozarządowych organizacji ekologicznych.
Wśród osób zainteresowanych kwestiami ochrony środowiska w związku z planowaną inwestycją byli m.in. przedstawiciele Polskiego Klubu Ekologicznego (Polish Ecological Club Main Board) oraz Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodnio-Pomorski, Greenpeace Polska, Fundacji Greenmind, Kuling Grupy Badawczej Ptaków Wodnych, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. W rozmowie dotyczącej planowanej budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną uczestniczyli też przedstawiciele Departamentu Gospodarki Morskiej w resorcie oraz Urzędu Morskiego w Gdyni, który będzie inwestorem wspomnianego przedsięwzięcia.

Szef resortu podkreślił, iż w związku z nową sytuacją geopolityczną, realnymi zagrożeniami na wschodniej granicy Polski i jednocześnie Unii Europejskiej (świadczą o tym chociażby przeprowadzone na Zalewie Wiślanym ćwiczenia wojsk NATO) budowa kanału żeglugowego jest związana przede wszystkim z kwestiami bezpieczeństwa. Nie mniej jednak bardzo ważne są aspekty gospodarcze tego regionu oraz turystyczne, rozwój portu w Elblągu, otwarcie Zalewu i tej części kraju na Zatokę Gdańską, porty Trójmiasta.

- Kwestie związane z ochroną środowiska są dla nas bardzo ważne – podkreślał minister Gróbarczyk. – To przede wszystkim z tego powodu, by właściwie chronić środowisko i wprowadzić rozwiązania kompensujące ewentualny wpływ na otoczenie planowanego kanału, szacowane koszty inwestycji zwiększyły się z pierwotnie planowanej kwoty ok. 500 mln do blisko 900 mln obecnie.

Przedstawiciel rządu przypomniał o prowadzonych rozmowach z Komisją Europejską dotyczących tej inwestycji i jej wpływu na środowisko. Obecne ustalenia są takie, iż Komisja wyda opinię dotyczącą przedsięwzięcia, kiedy otrzyma bardziej szczegółowe informacje dotyczące inwestycji, tj. studia wykonalności a przede wszystkim raport oddziaływania na środowisko. Właśnie trwa postępowanie przetargowe mające wyłonić wykonawcę tych dokumentów. Powinny być gotowe łącznie z decyzjami środowiskowymi pod koniec przyszłego roku.

- Studium wykonalności odpowie też na pytanie o ostateczną lokalizację kanału – wyjaśniła Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. – W tej chwili brane pod uwagę są trzy warianty: Skowronki, Nowy Świat i Nowa karczma (Piaski). O tym, która lokalizacja będzie najlepsza, zdecydują przede wszystkim właśnie aspekty związane ze środowiskiem.

Przedstawiciele organizacji ekologicznych artykułowali swoje obawy, mówili o ew. zagrożeniach dla siedlisk ptasich, dla flory i fauny Zalewu.
Minister poprosił przedstawicieli organizacji ekologicznych o przedstawienie swoich opinii o inwestycji. Zapewnił, iż wszelkie uwagi zostaną wnikliwie rozpatrzone. Zachęcał też do aktywnego udziału w spotkaniach dotyczących przedsięwzięcia, m.in. w planowanym spotkaniu z mieszkańcami i gospodarzami Krynicy Morskiej.

Prezentacja ze spotkania

Biuro Prasowe MGMiŻŚ