Obrady Szzczyt CHRL E Sr Wsch Ryga mZdjęcie rodzinne Szczyt CHRL E Śr Wsch Ryga m

Podczas spotkania szefów rządów grupy 16 + 1 w Rydze, w którym uczestniczyła premier Beata Szydło, uczestnicy poparli propozycję Polski dotyczącą utworzenia w naszym kraju w 2017 roku sekretariatu do spraw morskich tej grupy.

Pomysł spotkał się z pozytywnym przyjęciem. Poparcie wszystkich państw dla otwarcia sekretariatu znalazło się w kluczowym dokumencie podpisanym po szczycie - Riga Guidlines:


„Strony przyjmują i popierają współpracę obszarów nadmorskich pomiędzy Chinami i państwami Europy Centralnej i Środkowo - Wschodniej w obszarze pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym, jak i stworzenie Sekretariatu ds. Morskich w Polsce – czytamy w dokumencie - by promować współpracę pomiędzy głównymi portami na terenach nadmorskich, wspierać budowę klastrów przemysłowych na obszarach nadmorskim i wzmacniać współpracę w zakresie rozwoju infrastruktury, włączając drogi kolejowe, lądowe, wodne, jak i huby logistyczne."

Sekretariat jest inicjatywą Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i będzie prowadzony przez resort. Jego zadaniem będzie koordynacja współpracy pomiędzy 16 państwami Europy i Chinami w zakresie spraw morskich. Koordynacja będzie dotyczyła współpracy politycznej, gospodarczej, a w szczególności współpracy portów.

Ministerstwo z chwilą parafowania wspomnianego dokumentu przez członków grupy rozpoczyna konsultacje szczegółowej koncepcji pracy sekretariatu i planowanych projektów.

Resort przekazał szefowej polskiego rządu listę projektów dla strony chińskiej, dotyczących gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Przedstawiciele resortu prezentowali te projekty w trakcie szczytu w Rydze.

Inicjatywa 16 + 1 to forum współpracy 16 państw europejskich z Chinami. Obejmuje różne płaszczyzny, głównie gospodarcze i transportowe. Format współpracy 16+1 powstał w 2012 r. podczas pierwszego spotkania premierów państw regionu oraz szefa rządu Chińskiej Republiki Ludowej, które odbyło się w Warszawie.

Wśród szesnastu krajów tworzących Inicjatywę są: Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia i Węgry oraz Polska, która jest największym państwem europejskim biorącym udział w tym projekcie.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ