Beata Szydło podpisała uchwałę wprowadzającą zmiany do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (Konwencja SOLAS).

Dokument stanowi akt prawa międzynarodowego, który reguluje bezpieczne uprawianie żeglugi morskiej. Rzeczpospolita Polska jest stroną Konwencji od 1984 r.

Zmiany do Konwencji SOLAS, zatwierdzone przez Radę Ministrów 26 października 2016 r. przyjęto w 2013 i 2015 roku podczas posiedzenia sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego. Dotyczą one wymagań dla środków i urządzeń ratunkowych, które są stosowane na statkach morskich, a także wymagań dla statków używających paliw o niskiej temperaturze zapłonu.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ