Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Wiadomości
piątek, 18 grudnia 2015 r.

Komunikat odnośnie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planowanej zmiany Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

W związku z trwającymi pracami nad zmianą Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235. z późn. zm.), po uzyskaniu zgody Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planowanej zmiany Programu.

poniedziałek, 27 lipca 2015 r.

Szkolenie w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020” organizuje cykl jednodniowych, bezpłatnych szkoleń kierowanych do osób zainteresowanych opracowaniem lokalnych strategii rozwoju (LSR) na lata 2014-2020.

poniedziałek, 8 września 2014 r.

Komunikat odnośnie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planowanej zmiany Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

W związku z trwającymi pracami nad zmianą Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), po uzyskaniu zgody Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odstąpiło od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planowanej zmiany Programu.

czwartek, 4 września 2014 r.
Materiał zdjęciowy z miasta Darłowa - przygotowanie ryby

Kampania informacyjna „Rozwijamy polskie rybactwo”

Departament Rybołówstwa uprzejmie informuje, iż w ubiegłą sobotę ruszyła kampania informacyjna pn. „Rozwijamy polskie rybactwo”. Przez kolejne 3 tygodnie, w każdą sobotę, wyemitowane na stacji TVP Regionalna zostaną reportaże ukazujące najciekawsze projekty zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego. Serdecznie zapraszamy już w najbliższą sobotę do malowniczego Dobiegniewa w województwie lubuskim gdzie pokażemy kolejne inwestycje zrealizowane z Programu Operacyjnego RYBY 2007 – 2013.

środa, 23 lipca 2014 r.
Konferencja „Dzień Rybaka i Wędkarza” w Sejmie

Dzień Rybaka i Wędkarza w Sejmie

Oczekiwania rybactwa i wędkarstwa wobec nowej perspektywy finansowej - Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 - omawiane były podczas konferencji, która odbywała się dziś w sali Kolumnowej Sejmu RP. Organizatorem dzisiejszego „Dnia Rybaka i Wędkarza”, po raz kolejny już, była Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego, Związku Producentów Ryb oraz Polskiego Towarzystwa Rybackiego.

poniedziałek, 7 lipca 2014 r.
Pan Tomasz Nawrocki Dyrektor Departamentu Rybołówstwa otwiera XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego PO RYBY 2007-2013

XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego PO RYBY 2007-2013

W dniu 27 czerwca 2014 r. odbyło się XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013).

czwartek, 22 maja 2014 r.
Sekretarz stanu Kazimierz Plocke podczas konferencji pt. Instrument Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

Instrument RLKS w ramach Priorytetu 4 EFMR

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – to temat konferencji, którą otworzył dziś w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi sekretarz stanu Kazimierz Plocke.

środa, 14 maja 2014 r.
Sekretarz stanu Kazimierz Plocke podczas konferencji w Gdańsku

Wspólna Polityka Rybołówstwa - konferencja prasowa

Wspólna Polityka Rybołówstwa była tematem dzisiejszej konferencji prasowej sekretarza stanu w MRiRW Kazimierza Plocke. Konferencja została zorganizowana w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Uczestniczył w niej także, wojewoda pomorski Ryszard Stachurski oraz europoseł Jarosław Wałęsa.