Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Wiadomości
środa, 21 października 2009 r.

OGŁOSZENIE

w sprawie rozpoczęcia naboru wniosków w ramach środka 3.4. Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne objętego osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.

wtorek, 21 października 2008 r.

Komunikat z dnia 22.10.2008 r.

Notyfikacja Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

wtorek, 18 listopada 2008 r.

18 listopada 2008

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

wtorek, 13 stycznia 2009 r.

Komunikat dotyczący spotkania w dniu 7 stycznia br. w sprawie osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013

W dniu 7. 01 br. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie kierownictwa i pracowników Departamentu Rybołówstwa z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich, w związku z planowanym powierzeniem samorządowi województwa funkcji instytucji pośredniczącej dla osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”.