Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego PO RYBY 2007-2013
poniedziałek, 7 lipca 2014 r.

W dniu 27 czerwca 2014 r. odbyło się XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013).

Pan Tomasz Nawrocki Dyrektor Departamentu Rybołówstwa otwiera XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego PO RYBY 2007-2013

Pan Tomasz Nawrocki Dyrektor Departamentu Rybołówstwa otwiera XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego PO RYBY 2007-2013

Spotkanie otworzył p. Tomasz Nawrocki – Dyrektor Departamentu Rybołówstwa MRiRW, który przywitał uczestników posiedzenia i udzielił głosu Zastępcy Przewodniczącego KM – p. Januszowi Wronie, Zastępcy Dyrektora Departamentu Rybołówstwa MRiRW, który przewodniczył dalszym obradom.

Podczas spotkania przyjęta została Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 — 2013” za rok 2013. Ponadto, na posiedzeniu przekazane zostały informacje dotyczące nowej perspektywy finansowej (Europejski Fundusz Morski i Rybacki na lata 2014-2020 oraz Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”).

W spotkaniu oprócz stałego składu Komitetu Monitorującego uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, a także zaproszeni goście, eksperci oraz obserwatorzy.