Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

X Piknik Poznaj Dobrą Żywność
czwartek, 20 czerwca 2013 r.

W dniu 15 czerwca 2013 r., na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, odbył się X. Piknik Poznaj Dobrą Żywność. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba, rektor SGGW prof. Alojzy Szymański, a także Podsekretarz Stanu Zofia Szalczyk, wspólnie powitali mieszkańców stolicy, którzy tłumnie, całymi rodzinami przybyli na święto polskiej żywności. W ogrodach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przygotowano prezentacje i degustacje polskich produktów wyróżnionych znakiem „Poznaj Dobrą Żywność” oraz żywności wytwarzanej w krajowych systemach jakości, wyrobów tradycyjnych i regionalnych, a także produktów ekologicznych. Swoje wyroby zaprezentowało około 120 firm.

X-Piknik-Poznaj-Dobra-Zywnosc_640x380.jpg

Na pikniku promowane były również obszary zależne od rybactwa. Obecne były Lokalne Grupy Rybackie: Świętokrzyski Karp, Zalew Wiślany oraz Dolina Karpia, które przygotowały liczne atrakcje dla odwiedzających- przeprowadzono degustacje ryb tj. wędzone karpie, sandacze i sumy, udzielano praktycznych wskazówek dotyczących wnioskowania o środki w ramach PO RYBY 2007-2013, a także promowano regionalne atrakcje turystyczne terenów, na których działają LGR-y. Dzięki temu stoiska cieszyły się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających X. Piknik PDŻ.