Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

UWAGA: zmiana przepisów dotyczących Osi 5 PO RYBY 2007-2013
wtorek, 27 sierpnia 2013 r.

Z dniem 23 sierpnia 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach Osi Priorytetowej 5 – Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz.U. 2013, poz. 953). Przepisy rozporządzenia m.in. wprowadzają limity pomocy technicznej dla poszczególnych beneficjentów Osi 5 PO RYBY 2007 – 2013, określają końcową datę składania wniosków o dofinansowanie na 31 marca 2015 roku oraz określają konsekwencje w przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych nie zostało uwzględnione w odrębnej ewidencji księgowej oraz w dokumentacji finansowo-księgowej.

Jednocześnie, zgodnie z brzmieniem ww. rozporządzenia, z dniem 1 października 2013 r. wprowadza się początkową datę kwalifikowalności kosztów w ramach pomocy technicznej PO RYBY 2007-2013 t.j. nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie z pomocy technicznej.

Tekst rozporządzenia do pobrania:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/953/1