Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Szkolenie w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju
poniedziałek, 27 lipca 2015 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020” organizuje cykl jednodniowych, bezpłatnych szkoleń kierowanych do osób zainteresowanych opracowaniem lokalnych strategii rozwoju (LSR) na lata 2014-2020.

Jednodniowe szkolenia odbędą się na przełomie lipca i sierpnia br. w następujących termiach:

  • 30 lipca b.r. w siedzibie samorządu województwa świętokrzyskiego;
  • 31 lipca b.r. w siedzibie samorządu województwa śląskiego;
  • 5 sierpnia b.r. w siedzibie samorządu województwa zachodniopomorskiego;
  • 6 sierpnia b.r. w siedzibie samorządu województwa pomorskiego;
  • 7 sierpnia b.r. w siedzibie samorządu województwa warmińsko-mazurskiego;
  • 14 sierpnia b.r. w siedzibie samorządu województwa wielkopolskiego;
  • 17 sierpnia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (godz. 9.00).

Program szkolenia obejmuje zagadania związane z opracowaniem i przygotowaniem LSR, takie jak: diagnoza - opis obszaru i ludności, analiza SWOT, cele i wskaźniki, sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru, budżet LSR, metody komunikacji, innowacyjność, zintegrowanie oraz monitoring i ewaluacja.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu powinny skontaktować się z wybranym Samorządem Województwa (dane kontaktowe w załączonym Zaproszeniu). W przypadku chęci wzięcia udziału w szkoleniu organizowanym w gmachu MRiRW należy przesłać na adres: sekretariatryb@minrol.gov.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 10.08. br., e-maila zgłoszeniowego, zatytułowanego: „Udział w szkoleniu LSR”.

Organizator nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem na miejsce szkolenia i noclegiem.

Szczegóły dotyczące cyklu szkoleń w Odnośnik otwierany w nowym oknie zaproszeniu (.pdf 217,77 kB) .