Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Święto Rybaka w Sejmie RP
wtorek, 25 czerwca 2013 r.

Sekretarz stanu Kazimierz Plocke w dniu 20 czerwca br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP uczestniczył w konferencji zatytułowanej „Rybactwo i wędkarstwo – stan obecny i przyszłość” zorganizowanej wspólnie przez Organizację Producentów Ryb Jesiotrowatych i Polskie Towarzystwo Rybackie reprezentowanych przez Prezesów – Pana Mirosława Purzyckiego i Marka Ferlina.

Swieto-Rybaka-w-Sejmie-RP_640x380.jpg

Konferencja miała na celu przybliżenie posłom i senatorom problematyki rybactwa oraz wędkarstwa i powiązana jest z obchodami Święta Rybaka, którego finał w różnych miastach Polski celebrowany będzie w dniu 29 czerwca br. podczas Uroczystości św. Piotra i św. Pawła.

Otwarcia konferencji dokonała Marszałek Sejmu RP pani Ewa Kopacz podkreślając znaczenie zdrowego odżywiania i roli jaką w takim odżywianiu spełnia dieta bogata w produkty rybne.

W cyklu wystąpień głos zabrali przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Rybackiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni, Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Polskiego Związku Wędkarskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz administracji rybackiej.

Prelegenci sektora rybackiego skupili się na prezentacji swoich dotychczasowych osiągnięć oraz perspektywach rozwoju, który ściśle uzależniony jest od zakresu wsparcia przewidzianego w kolejnym okresie programowania finansowego na lata 2014-2020.

Przedstawiciele nauki zaprezentowali możliwości dydaktyczne, w tym nowoczesne laboratoria i kierunki kształcenia w obszarze rybactwa, podkreślając zagrożenia związane z występowaniem niżu demograficznego. Zwrócili także uwagę, że zarówno w wodach śródlądowych, jak i morskich zasoby ryb są ograniczone, co wiąże się z koniecznością właściwego zarządzania tymi zasobami i zapewnienia warunków dla ich samoodtwarzania. Tym samym największych perspektyw produkcyjnych upatrywano w akwakulturze (chowie i hodowli ryb i innych organizmów wodnych).

Uczestnicy konferencji mogli również usłyszeć, że Polska jest europejskim liderem w gospodarce stawowej. Stawy pełnią także szereg pozaprodukcyjnych funkcji na rzecz retencji wód oraz ochrony środowiska dlatego też gospodarka stawowa zasługuje na odpowiednie umiejscowienie w krajowych systemach gospodarski wodnej i ochrony przyrody.

Ze szczególną uwagą uczestników konferencji spotkało się wystąpienie dr. Mirosława Cieśli poświęcone promocji opracowania „Strategia Karp 2020”. Dokument ten zawiera założenia rozwoju stawowej gospodarki karpiowej w nowym okresie programowania do roku 2020.

Podsumowanie wygłoszonych referatów przedstawił dyrektor Departamentu Rybołówstwa MRiRW Tomasz Nawrocki, natomiast zamknięcia konferencji dokonał wystąpieniem minister Kazimierz Plocke.

Po zakończeniu oficjalnych prezentacji rozmowy i nawiązywanie cennych znajomości przeniesiono do sejmowej restauracji, w której degustowano potrawy z dań rybnych.