Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Spotkanie ze środowiskiem rybackim w Kołobrzegu
piątek, 29 marca 2013 r.

W dniu 25 marca 2013 r. w Kołobrzegu odbyło się kolejne spotkanie Pana Kazimierza Plocke - Sekretarza Stanu MRiRW ze środowiskiem rybackim.

Spotkanie-ze-srodowiskiem-rybackim-w-Kolobrzegu_640x380.jpg

Podobnie jak podczas wcześniejszych spotkań, również w Kołobrzegu, zostały poruszone tematy dotyczące m. in. stanu realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” (PO RYBY 2007 – 2013), stanu prac nad reformą Wspólnej Polityki Rybackiej oraz Europejskim Funduszem Rybackim i Morskim na lata 2014-2020.

W pierwszej części spotkania, uczestnicy z dużym zainteresowaniem wysłuchali informacji o stanowisku Polski w sprawie podziału środków finansowych w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz kierunkach przyszłych zmian i szansach jakie stwarzają dla rozwoju rybołówstwa, a także o stopniu zaawansowania prac legislacyjnych związanych z rybołówstwem i organizacją rynku rybnego.

W drugiej części spotkania miała miejsce dyskusja na temat aktualnych problemów rybołówstwa morskiego. Przedstawiciele środowiska rybackiego poinformowali o problemach, które bezpośrednio ich dotykają, m. in. rosnących kosztach prowadzenia działalności połowowej, słabej kondycji stada dorsza bałtyckiego oraz zbyt wysokich opłatach pobieranych przez niektóre Centra Pierwszej Sprzedaży Ryb.

Przedstawiciele środowiska rybackiego zwrócili uwagę na problem dotyczący tzw. personelu pomocniczego kutrów rybackich przy przechodzeniu na emeryturę, a także wyrazili swoje zaniepokojenie planami budowy farm wiatrowych w pasie przybrzeżnym M. Bałtyckiego.

Niektórzy uczestnicy spotkania zwracali uwagę na, ich zdaniem, zbyt liberalne zasady towarzyszące przyjmowaniu w poczet członków organizacji zrzeszających rybaków i armatorów jednostek rybackich.

Spotkanie w Kołobrzegu zakończyło cykl spotkań Wiceministra ze środowiskiem rybackim, poświęconych PO RYBY 2007 – 2013 oraz przyszłości polskiego rybołówstwa.