Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Spotkanie ze środowiskiem rybackim w Dziwnowie
piątek, 8 marca 2013 r.

Dnia 4 marca 2013 r. w Dziwnowie, w Hotelu Stary Dziwnów odbyło się kolejne spotkanie z cyklu spotkań zainicjowanych przez Kazimierza Plocke – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi ze środowiskiem rybackim. W spotkaniu uczestniczyli zarówno przedstawiciele sektora rybackiego związani z rybołówstwem morskim (armatorzy, przetwórcy, rybacy), jak i śródlądowym, a także członkowie organizacji producentów ryb, Lokalnych Grup Rybackich, przedstawiciele instytutów naukowych oraz samorządu województwa zachodniopomorskiego i administracji rządowej.

Spotkanie-ze-srodowiskiem-rybackim-w-Dziwnowie_640x380.jpg

Pan Minister Kazimierz Plocke w swym wystąpieniu poinformował zebranych o zakresie stanu prac prowadzonych na arenie Unii Europejskiej nad Europejskim Funduszem Rybackim i Morskim na kolejny okres programowania na lata 2014-2020 oraz nad reformą Wspólnej Polityki Rybackiej. Minister zaznaczył, że w ramach nowej perspektywy finansowej, część środków będzie przeznaczonych na modernizację floty rybackiej oraz wsparcie dla rybaków odchodzących z zawodu. Dodał również, że Lokalne Grupy Rybackie będą miały dostęp do różnych funduszy UE. Ponadto Minister zwrócił uwagę na oczekiwane kierunki rozwoju inwestycji w branży rybackiej, kwestie rybołówstwa bez odrzutów, a także regionalizacji oraz zbywalnych kwot połowowych. Poinformował również uczestników spotkania o krajowych pracach legislacyjnych prowadzonych w zakresie ustawy o organizacji rynku rybnego oraz ustawy o rybołówstwie.

Z kolei Tomasz Nawrocki - Dyrektor Departamentu Rybołówstwa MRiRW przedstawił i omówił poziom zaawansowania wdrażania Programu Operacyjnego RYBY 2007- 2013 w Polsce.

Podczas dyskusji, licznie przybyli na spotkanie przedstawiciele środowiska rybackiego poruszali m. in. kwestie działań wodno-środowiskowych, stanu ekologicznego Bałtyku, połowów paszowych prowadzonych na Morzu Bałtyckim oraz ich wpływu na zasoby i wielkość dorsza bałtyckiego.