Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Spotkania ze środowiskiem rybackim na Helu i we Władysławowie
poniedziałek, 18 lutego 2013 r.

W poniedziałek 11 lutego br. w siedzibie Urzędu Miasta Hel oraz w siedzibie Urzędu Miasta Władysławowo odbyły się z inicjatywy Pana Kazimierza Plocke – Sekretarza Stanu w MRiRW pierwsze dwa spotkania z planowanego cyklu spotkań ze środowiskiem rybackim. W spotkaniach oprócz przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi udział wzięli przedstawiciele sektora rybackiego, w tym reprezentanci Lokalnych Grup Rybackich z terenu województwa pomorskiego oraz delegaci ze strony samorządu lokalnego. Ponadto w spotkaniach uczestniczyli także przedstawiciele jednostek podległych i nadzorowanych przez MRiRW.

Spotkania-ze-srodowiskiem-rybackim-na-Helu-i-we-Wladyslawowie_640x380.jpg

Spotkania otworzył Pan Kazimierz Plocke - Sekretarz Stanu w MRiRW, który poinformował o zakresie stanu prac prowadzonych na arenie UE nad Europejskim Funduszem Rybackim i Morskim na lata 2014-2020 oraz nad reformą Wspólnej Polityki Rybackiej.

Pan Minister zwrócił uwagę na oczekiwane kierunki rozwoju inwestycji w branży rybackiej, a także kwestie rybołówstwa bez odrzutów, regionalizacji oraz zbywalnych kwot połowowych oraz poinformował uczestników spotkań o krajowych pracach legislacyjnych prowadzonych w zakresie ustawy o rynku rybnym oraz ustawy o rybołówstwie.

Spotkania były również okazją do wymiany poglądów na temat stanu realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, w tym działań związanych z modernizacją statków rybackich oraz wypłaty środków za czasowe zaprzestanie działalności połowowej.