Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Ogłoszenie w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
piątek, 30 września 2011 r.

 • w zakresie Środka 1.1 "Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej" w dniach od 1 sierpnia do 31 grudnia 2011 r.
 • w zakresie Środka 1.2 "Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej" w dniach od 1 sierpnia do 31 grudnia 2011 r.
 • w zakresie Środka 1.4 "Rybactwo przybrzeżne" w dniach od 1 sierpnia do
  30 października 2011 r.
 • w zakresie Środka 1.5 "Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką" w dniach od 1 sierpnia do 31 grudnia 2011 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na:

1) miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy w przypadku:

 • Środka 1.1 "Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej",
 • Środka 1.2 "Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej",
 • Środka 1.4 "Rybactwo przybrzeżne", gdy operacja dotyczy rybactwa przybrzeżnego na niewielką skalę w celu poprawy kwalifikacji zawodowych i szkoleń w zakresie bezpieczeństwa (operacja realizowana zgodnie z art. 26 ust. 4 lit. e rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego).
 • Środka 1.5 "Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką".

2) miejsce realizacji operacji w przypadku Środka 1.4 "Rybactwo przybrzeżne", gdy operacja dotyczy rybactwa przybrzeżnego na niewielką skalę w celu wspierania organizacji produkcji, przetwórstwa i łańcucha zbytu produktów rybactwa (operacja realizowana zgodnie z art. 26 ust. 4 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego).

W przypadku Środka 1.4 "Rybactwo przybrzeżne", gdy operacja dotyczy rybactwa przybrzeżnego na niewielką skalę w celu zachęcania do dobrowolnych działań na rzecz obniżania nakładu połowowego w celu ochrony zasobów (operacja realizowana zgodnie z art. 26 ust. 4 lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego), wnioski o dofinansowanie należy składać w oddziale regionalnym Agencji w:

 • Szczecinie - gdy zaprzestanie działalności połowowej miało miejsce na obszarze terytorialnego zakresu działania okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego z siedzibą w Szczecinie lub Słupsku,
 • Gdyni - gdy zaprzestanie działalności połowowej miało miejsce na obszarze terytorialnego zakresu działania okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego z siedzibą w Gdyni.