Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Nabór wniosków w ramach Środka 2.4
piątek, 9 grudnia 2011 r.

OGŁOSZENIE

PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI

ROLNICTWA

w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie

w ramach Programu Operacyjnego

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

2007-2013”

w zakresie środka 2.4

„Rybołówstwo śródlądowe”

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 40a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 147, poz. 1193 z późn. zm.) informuje, iż w dniach od 27 grudnia 2011 r. do 10 stycznia 2012r.włącznie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w zakresie środka 2.4 „Rybołówstwo śródlądowe”.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia obwodu rybackiego, w którym będzie realizowana operacja.

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl i www.minrol.gov.pl w zakładce „PO Ryby 2007-2013”.

Więcej informacji o zasadach naboru i kryteriach wyboru projektów można uzyskać na stronie www.arimr.gov.pl oraz telefonicznie pod numerem infolinii 0-800 38-00-84.