Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Lokalne Grupy Rybackie szansą rozwoju regionów – XX Forum Gospodarcze w Toruniu
poniedziałek, 11 marca 2013 r.

5 marca br. w Toruniu podczas jubileuszowego Forum Gospodarczego odbył się blok poświęcony Lokalnym Grupom Rybackim. Powstały one dzięki środkom Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013). Jest ich w sumie 48 i działają we wszystkich województwach. Zajmują one prawie ¼ powierzchni Polski.

Lokalne-Grupy-Rybackie-szansa-rozwoju-regionow-XX-Forum-Gospodarcze-w-Toruniu_640x380.jpg

Spotkanie otworzył Pan Kazimierz Plocke – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Powitał przybyłych gości na czele z wiceministrem środowiska Panem Stanisławem Gawłowskim oraz członkiem Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego Panem Michałem Korolko, którzy zostali zaproszeni do zajęcia miejsca przy stole prezydialnym i zabrania głosu.

Prelegentami byli:

  • Pan Tomasz Nawrocki - Dyrektor Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • przedstawiciele LGR z Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Słowińskiej LGR.
  • Pani Jolanta Perkowska – Naczelnik Wydziału Obszarów Zależnych od Rybactwa w Departamencie Rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Udział w Forum był dla Lokalnych Grup Rybackich okazją do prezentacji osiągnięć w zakresie rozwoju swoich regionów, który możliwy jest dzięki środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Podczas spotkania pojawiło się kilkanaście rzeczowych pytań ze strony środowisk LGR dotyczących zarówno obecnej, jak i przyszłej perspektywy finansowej, na które wyczerpujących odpowiedzi udzielił Pan Minister Kazimierz Plocke oraz Pan Dyrektor Tomasz Nawrocki.

Zwieńczeniem spotkania było wręczenie Panu Ministrowi Kazimierzowi Plocke tytułu i dyplomu „Ambasador Integracji i Współpracy” przez organizatora XX Forum Gospodarczego w Toruniu – Pana Jacka Janiszewskiego.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” podczas dwóch dni forum na stoisku informacyjno – promocyjnym prezentowała możliwości skorzystania ze środków oraz rezultaty wdrażania programu.