Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Konkurs na znak graficzny Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
wtorek, 14 maja 2013 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza konkurs na logo Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Celem konkursu jest wybór logo, które będzie wykorzystywane do identyfikacji i promocji wszelkich działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 oraz samego Programu Operacyjnego.

Opracowane logo prosimy przesyłać w terminie do dnia 29 maja 2013 r. na adres:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Rybołówstwa
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs na znak graficzny Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Rybołówstwa:

Izabela Dobek

tel. (22) 623-26-43

izabela.dobek@minrol.gov.pl

Tomasz Roskosz

tel. (22) 623-17-78

tomasz.roskosz@minrol.gov.pl

Więcej informacji dot. Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 można znaleźć pod poniższym linkiem:

http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2007-2013/Wiadomosci/Europejski-Fundusz-Morski-i-Rybacki-na-lata-2014-2020

Pobierz:

Odnośnik otwierany w nowym oknie Regulamin konkursu (.pdf 339,88 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Projekt umowy (.pdf 83,37 kB)