Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Konferencja „Fundusze europejskie dla sektora rybackiego w Polsce – doświadczenia i perspektywy”
środa, 2 lutego 2011 r.

W dniu 24 stycznia 2011 r. podczas 76-tych Targów Grüne Woche w Berlinie odbyła się organizowana przez Departament Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja pt.: „Fundusze europejskie dla sektora rybackiego w Polsce – doświadczenia i perspektywy”.

Foto

Foto

Konferencja miała na celu omówienie wpływu funduszy europejskich na rozwój i modernizację polskiego sektora rybołówstwa morskiego, akwakultury oraz obszarów zależnych od rybactwa. Podczas konferencji zaprezentowano także doświadczenia Polski w zakresie wdrażania programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" (PO RYBY 2007 – 2013), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rybackiego, które mogą stanowić odniesienie przy kreowaniu wizji wparcia sektora rybackiego w Europie w przyszłym okresie programowania.

Na zaproszenie Departamentu Rybołówstwa w konferencji wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, przedstawiciele instytucji rządowych, koordynujących zagadnienia dotyczące wdrażania Europejskiego Funduszu Rybackiego z Niemiec, Bułgarii, Austrii, Słowenii, Estonii, Łotwy, Rumunii, Węgier, Belgii oraz Litwy, a także przedstawiciele urzędów marszałkowskich województw: lubuskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego oraz liczne grono przedstawicieli środowiska rybackiego. Uczestniczyło w niej również liczne grono osób odwiedzających Targi Grüne Woche.

Szczególnie duże zainteresowanie uczestników konferencji wzbudziła prezentacja Pani Simony Luppu – przedstawicielki Komisji Europejskiej, która przedstawiła aktualne informacje na temat przygotowywanej reformy Wspólnej Polityki Rybackiej, w tym zagadnienia związane z rozwiązaniami dotyczącymi przyszłego okresu programowania funduszy pomocowych UE skierowanych do sektora rybackiego.

W trakcie Konferencji prezentacje wygłosili również przedstawiciele:

  • Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  • Morskiego Instytutu Rybackie w Gdyni,
  • Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie,
  • Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie.

Jeden z głównych tematów poruszonych na konferencji dotyczył realizacji w Polsce Osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych głównie od rybactwa”. Zagadnienie to, omawiane było zarówno przez przedstawicieli administracji wdrażającej Oś 4, jak również przez przedstawicieli Lokalnych Grup Rybackich, którzy omówili doświadczenia związane z przygotowaniami do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju Rybackich.

W tej części konferencji swoje wystąpienia prezentowali przedstawiciele:

  • Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Urzędu Marszałkowskiego województwa Pomorskiego,
  • Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”.

Zapraszamy do odwiedzenia galerii zdjęć z Konferencji w Berlinie.