Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Komunikat z dnia 25.07.2008 r
piątek, 25 lipca 2008 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, iż w dniu 8 lipca br. Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” został przekazany oficjalnie do Komisji Europejskiej (plik poniżej).
Z informacji otrzymanych z Dyrekcji Generalnej do spraw Morskich i Rybołówstwa KE wynika, iż Program zostanie zatwierdzony niezwłocznie po wydaniu przez Komisję decyzji finansowej przenoszącej środki w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego z 2007 r. na lata następne. Komisja planuje wydanie ww. decyzji we wrześniu br.

PROGRAM OPERACYJNY "ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013"
(lipiec 2008 r.)
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 1,48 MB)