Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

KOMUNIKAT!!!
piątek, 21 czerwca 2013 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że zwycięzcą konkursu na znak graficzny Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” została Pani Daria Wojnicka. Uczestnicy konkursu, których logo nie zostały nagrodzone mogą je odebrać w terminie do dnia 3 lipca 2013 r. pod adresem: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, pokój nr 324, piętro III. Po tym terminie logo zostaną zniszczone.

KOMUNIKAT_640x380.jpg