Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Informacja o IV posiedzeniu Komitetu Monitorującego PO RYBY 2007 – 2013
czwartek, 11 lutego 2010 r.

W dniu 27 stycznia 2010 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się IV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

W obradach uczestniczyli Członkowie Komitetu oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej. Członkami Komitetu Monitorującego PO RYBY 2007-2013 są przedstawiciele środowiska rybackiego, organizacji działających w obszarze rybołówstwa dalekomorskiego, przetwórstwa rybnego, w zakresie ryb łososiowatych, karpiowatych, w obszarze rybołówstwa bałtyckiego, w obszarze rybactwa jeziorowego, a także organizacji pozarządowych działający w obszarze ochrony środowiska.

Przyjęto jedną uchwałę dotyczącą zmiany uchwały dotyczącej środka 1.5 Rekompensaty społeczno-gospodarcze.