Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Informacja nt. udziału Departamentu Rybołówstwa MRiRW w VI Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2014
piątek, 11 kwietnia 2014 r.

Kòżdi pasturz swój rëńczôk chwôli - Każdy kupiec swój towar chwali... W dniach 11 -13 kwietnia 2014 r. w Kielcach mają miejsce VI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL. Nie ulega wątpliwości, iż jest to jedyna tego rodzaju impreza wystawiennicza ukierunkowana na produkty turystyki wiejskiej.

Spotkanie p. J. Wrony - Z-cy Dyrektora Dep. Rybołówstwa MRiRW (pierwszy z lewej) z wystawcami

Spotkanie p. J. Wrony - Z-cy Dyrektora Dep. Rybołówstwa MRiRW (pierwszy z lewej) z wystawcami

Na zaproszenie Departamentu Rybołówstwa MRiRW udział w Targach bierze 17 Lokalnych Grup Rybackich (LGR) z całego kraju, prezentując zarówno walory przyrodnicze terenów na których działają, jak i tradycje rybackie obszarów zależnych od rybactwa. Dzięki znakomicie przygotowanym materiałom promocyjno - informacyjnym stoiska LGR-ów cieszą się dużym zainteresowaniem. Nie brakuje również możliwości degustacji znakomitych potraw z rodzimych gatunków ryb takich jak karp, pstrąg czy sandacz. Wartym uwagi jest również stoisko, na którym prezentowany jest projekt pn. Północny Szlak Rybacki, realizowany w ramach współpracy 10 LGR-ów z województw warmińsko - mazurskiego, podlaskiego i zachodniopomorskiego. W ramach projektu od przyszłego roku turyści będą mogli na ww. szlaku poznawać tradycje i współczesne metody hodowli ryb. Północny Szlak Rybacki obejmować będzie nadmorskie wioski rybackie oraz mazurskie i suwalskie wylęgarnie ryb i łowiska. W wybranych muzeach mają powstać wystawy interaktywne i multimedialne, przedstawiające pracę rybaka czy budowę łodzi i kutra rybackiego. Będzie można nauczyć się alfabetu Morse’a, znaczenia flag i węzłów marynarskich. Na szlaku ma powstać także 10 centrów promocji i edukacji, w których będzie można kupić mapy, foldery informacyjne, zezwolenia wędkarskie czy wypożyczyć sprzęt rekreacyjny.

Szczególnym zainteresowaniem zwłaszcza wśród najmłodszych uczestników Targów, ale nie tylko cieszą się warsztaty malowania jajek, dzięki którym każdy odwiedzający może przygotować swoją własną pisankę wielkanocną. Dużym zaskoczeniem dla uczestników Targów były specjały kuchni kaszubskiej w postaci racuszków z ciasta chlebowego.

W uroczej scenerii galeonu przedstawiciele Departamentu Rybołówstwa MRiRW odpowiadają na licznie stawiane pytania dotyczące nowej perspektywy finansowej na lata 2014 - 2020, jak i obecnie obowiązującego PO RYBY 2007 – 2013.

Podsumowując, VI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL odbyły się po raz kolejny w życzliwej i serdecznej atmosferze, służącej niewątpliwie zacieśnianiu więzi biznesowych oraz nawiązywaniu nowych relacji w zakresie budowania i rozwoju markowych i sieciowych produktów turystyki wiejskiej.