Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Informacja na temat organizowanych szkoleń w zakresie dobrostanu ryb w związku z Osią Priorytetową 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury
niedziela, 20 września 2009 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że szkolenia z zakresu dobrostanu ryb prowadzone są przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Szkolenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” będą prowadzone w szczególności dla potencjalnych beneficjentów osi priorytetowej 2, środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe.
Wszelkie informacje dotyczące miejsca i terminów ww. szkoleń można uzyskać na stronie internetowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
www.infish.com.pl
.