Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Informacja na temat XI. Pikniku Poznaj Dobrą Żywność
poniedziałek, 23 czerwca 2014 r.

W dniu 14 czerwca 2014 r., na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, odbył się XI. Piknik Poznaj Dobrą Żywność.

Dyrektor Biura LGR Świętokrzyski Karp - Pan Mariusz Lasota

Dyrektor Biura LGR Świętokrzyski Karp - Pan Mariusz Lasota

W ogrodach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przygotowano prezentacje i degustacje polskich produktów wyróżnionych znakiem „Poznaj Dobrą Żywność” oraz żywności wytwarzanej w krajowych systemach jakości, wyrobów tradycyjnych i regionalnych, a także produktów ekologicznych. Swoje wyroby zaprezentowało około 130 producentów żywności uczestniczącej w unijnych i krajowych systemach wyróżniania jakości, w tym 50 firm uczestniczących w Programie Poznaj Dobrą Żywność, 10 organizacji i stowarzyszeń branżowych promujących polską żywność oraz 3 Lokalne Grupy Rybackie.

Na pikniku promowane były również obszary zależne od rybactwa. Obecne były Lokalne Grupy Rybackie: Świętokrzyski Karp, Bielska Kraina oraz Dorzecze Soły i Wieprzówki, które przygotowały liczne atrakcje dla odwiedzających- przeprowadzono degustację, między innymi potrawy z karpia oraz inne dania regionalne, , a także promowano regionalne atrakcje turystyczne terenów, na których działają LGR-y oraz efekty wdrażania PO RYBY 2007-2013 na tych obszarach. Dzięki zapewnionym atrakcjom stoiska cieszyły się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających XI. Piknik PDŻ.