Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Informacja dotycząca wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 PO RYBY 2007-2013
wtorek, 27 października 2009 r.

W dniu 15 października 2009 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Rozporządzenie to umożliwia wdrożenie osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Reguluje zakres środków objętych osią priorytetową 4 PO RYBY 2007-2013 oraz tryb i zasady, na podstawie których będzie przyznana pomoc oraz wypłacania lub zwracania pomocy finansowej na realizację tych środków.
Podpisane rozporządzenie z dniem opublikowania w Dzienniku Ustaw tj. 23 października 2009 r. weszło w życie.