Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Dzień Rybaka i Wędkarza w Sejmie
środa, 23 lipca 2014 r.

Oczekiwania rybactwa i wędkarstwa wobec nowej perspektywy finansowej - Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 - omawiane były podczas konferencji, która odbywała się dziś w sali Kolumnowej Sejmu RP. Organizatorem dzisiejszego „Dnia Rybaka i Wędkarza”, po raz kolejny już, była Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego, Związku Producentów Ryb oraz Polskiego Towarzystwa Rybackiego.

Konferencja „Dzień Rybaka i Wędkarza” w Sejmie

Konferencja „Dzień Rybaka i Wędkarza” w Sejmie

Konferencję otworzył wicemarszałek Sejmu RP Cezary Grabarczyk, który podkreślił, że trud pracy rybaka to nie tylko połowy, ale także praca na rzecz ochrony środowiska i zachowywania zasobów ryb w akwenach wodnych.

Sekretarz stanu Kazimierz Plocke przedstawił stopień realizacji PO Ryby 2007-2013, na który przeznaczono 978,8 mln euro. Zwrócił uwagę, że ruszył on z 2. letnim opóźnieniem, ale dzięki zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych dziś 93% środków zostało już zagospodarowanych, a 86% środków finansowych zostało już wypłaconych.

- Polskie przetwórstwo ryb daje 0,7 PKB i jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki – podkreślił sekretarz stanu Kazimierz Plocke i zapewnił, że 100% środków finansowych z PO Ryby 2007-2013 będzie wykorzystanych.

Odnosząc się do nowej perspektywy finansowej lat 2014-2020, minister zwrócił uwagę, że jesteśmy pod względem wielkości środków na politykę rybacką na czwartym miejscu w Unii Europejskiej, za Hiszpanią, Francją i Włochami.

Nowy Program Operacyjny Rybactwo i Morze będzie miał siedem priorytetów. Łączna wartość środków unijnych i krajowych – przeznaczonych na jego realizację wynosi około 703 mln euro. Nowymi komponentami programu są: rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka morska.

- Będziemy wspierać te sektory, w których powstaną miejsca pracy oparte o nowe technologie produkcyjne – zapewnił wiceminister Plocke i podkreślił dużą rolę nauki w rozwoju tej gałęzi polskiej gospodarki.

Sekretarz stanu zapowiedział przeprowadzenie w końcu miesiąca konsultacji w zakresie podziału środków i zaprosił do nich wszystkie, uczestniczące w dzisiejszym spotkaniu organizacje.

W konferencji uczestniczyli także młodzi adepci sztuki wędkarskiej z Polskiego Związku Wędkarskiego Radom, którzy spotkali się z marszałek Sejmu Ewą Kopacz.

Do pobrania:

Odnośnik otwierany w nowym oknie Materiały z konferencji (.pdf 499,43 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Postępy wdrażania PO RYBY 2007-2013 (.pdf 108,04 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Prezentacja (.pdf 2,07 MB)