Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Nabór wniosków PO RYBY 2007-2013

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowych 1-3 Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (PO RYBY 2007-2013) można znaleźć na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Klikając w link poniżej zostaniecie Państwo przeniesieni na stronę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, poświęconej informacjom o naborach wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowych 1-3 PO RYBY 2007-2013.

baner.jpg

W celu sprawdzenia możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 „Zrównoważony Rozwój Obszarów Zależnych od Rybactwa” należy wejść na stronę internetową odpowiedniej Lokalnej Grupy Rybackiej.