Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Get Adobe Flash player

Powyższa interaktywna mapa przedstawia obszar Polski w podziale na województwa wraz z zaznaczeniem na niej 48 obszarów lokalnych grup rybackich (LGR) funkcjonujących w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013.

Interaktywność mapy polega na tym, iż istnieje możliwość otwarcia (po kliknięciu) danego obszaru LGR z głównej mapy Polski. Obszar klikniętej LGR wyświetla się jako oddzielna grafika, która zawiera obrys gmin wchodzących w skład danego LGR wraz z ich nazwami oraz możliwością podświetlenia pojedynczych gmin.

Nowa grafika każdej z 48 LGR zawiera logotyp danego stowarzyszenia oraz link do jego strony internetowej.

Odnośnik otwierany w nowym oknie Wykaz 48 Lokalnych Grup Rybackich ujętych na mapie (.pdf 155,65 kB)