Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Kontrola, monitoring, sprawozdawczość PO RYBY 2007-2013

Wytyczne dotyczące określania przez instytucje pośredniczące wysokości korekt finansowych dla wydatków współfinansowanych ze środków programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych.

Ewaluacja on-going działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” - Raport końcowy (sierpień 2010)

Badanie ewaluacyjne umów o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich oraz działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Wykaz beneficjentów, którzy otrzymali pomoc finansową w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w 2014 r.

Wykaz beneficjentów, którzy otrzymali pomoc finansową w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w 2013 r.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.xls 1,61 MB)

Wykaz beneficjentów, którzy otrzymali pomoc finansową w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w 2012 r.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.xls 1,85 MB)

Wykaz beneficjentów, którzy otrzymali pomoc finansową w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w 2011 r.

Wykaz beneficjentów, którzy otrzymali pomoc finansową w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w 2010 r.

Wykaz beneficjentów, którzy otrzymali pomoc finansową w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w 2009 r.

Wykaz beneficjentów, którzy otrzymali pomoc finansową w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w 2008 r.

Roczny plan kontroli Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na rok 2010

Roczny plan kontroli Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na rok 2011

Roczny plan kontroli Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 na rok 2011 - aktualizacja (październik 2011 r.)

Roczny plan kontroli Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 na rok 2012

Roczny plan kontroli Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 na rok 2012 - aktualizacja (wrzesień 2012 r.)

Roczny plan kontroli Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 na rok 2013

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 1,52 MB)

Roczny plan kontroli Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 na rok 2014

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 6,24 MB)

Roczny plan kontroli Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 na rok 2014 - aktualizacja (wrzesień 2014 r.)

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 1,32 MB)

Roczny plan kontroli Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 na rok 2015

Aktualne informacje o postępach wdrażania PO RYBY 2007-2013

Odnośnik otwierany w nowym oknie Sprawozdanie roczne z realizacji PO RYBY 2007-2013 po uwagach KE (.pdf 17,73 MB)