Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Kontakt

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Departament Rybołówstwa
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

tel.:
(22) 583-89-00,

fax:

(22) 583-89-01

poczta elektroniczna:

SekretariatDR@mgm.gov.pl

Odnośnik otwierany w nowym oknie Wykaz kontaktów do instytucji związanych z realizacją PO RYBY 2007-2013 (.pdf 400,28 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Lista osób do kontaktu - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (.pdf 83,61 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Lista osób do kontaktu - Ministerstwo Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Departament Rybołówstwa (.pdf 216,94 kB)

Ważne instytucje

Instytucja audytowa:

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

Jednostka certyfikująca:

Ministerstwo Finansów

Podmioty wdrażające:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Samorządy Województw:

Strony dotyczące PO RYBY 2007-2013 Urzędów Marszałkowskich:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

2. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

3. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

4. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

5. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

6. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

7. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

8. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

9. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

10. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

11. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

12. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

13. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

14. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

15. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

16. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego