Aktualności

Polska przystąpiła do Inland Navigation Europe

Anna Moskwa – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, uczestniczyła w uroczystości przekazania podpisanych dokumentów członkostwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Inland Navigation Europe (INE). W imieniu INE dokumenty członkowskie zostały odebrane przez panią Karin De Schepper, Dyrektora Generalnego INE. Wydarzenie odbyło się 5 grudnia 2017 r. w siedzibie Stałego […]

Bruksela. Posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii

Anna Moskwa – podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej uczestniczyła w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii. Posiedzenie w części dotyczącej transportu, odbyło się 5 grudnia 2017r. w Brukseli. Podczas posiedzenia wiceminister Anna Moskwa zaprosiła państwa członkowskie UE do wzięcia udziału w Światowych Dniach Morza Międzynarodowej Organizacji Morskiej, które […]