Aktualności

Komunikat ws. stanu zasobów ryb w Zatoce Puckiej

W 2017 r. na zlecenie MGMiŻŚ Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy przeprowadził analizę pn. „Opracowanie założeń monitoringu rybackiego i naukowego w kontekście uwarunkowań środowiskowych, zasobów ryb i innych presji stanowiących potencjalne zagrożenie dla funkcjonowania rybołówstwa przybrzeżnego na obszarze Zatoki Puckiej”. W oparciu o wyniki tego opracowania, resort zlecił kolejne niezbędne badania  w zakresie […]

Warszawa. Drugie posiedzenie Komitetu Programowego „Rejsu Niepodległości”.

W siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Programowego rejsu żaglowca „Dar Młodzieży”, którego celem będzie uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej. 2 maja 2018 r. rejs rozpocznie się symbolicznie w Krakowie, gdzie odbędzie się inauguracja, nawiązująca do wydarzeń z 2016 roku, kiedy Polska była gospodarzem Światowych Dni Młodzieży.

Komunikat w związku z osunięciem się fragmentu klifu na plaży w Gdyni

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje: Fragment klifu, który osunął się na plażę w Gdyni leży w granicach rezerwatu przyrody Kępa Redłowska. W związku z tym dla zachowania naturalnych procesów brzegowych na tym terenie nie prowadzi się działań  ochrony brzegu. Wynika to z zarządzenia nr 6/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia […]